Hoş geldiniz, BaşvuruYorum.com, çeşitli iş ilanları ve başvuruları hakkında yorum yapmak ve başvuru detaylarını tartışmak için güncel bir ortam sağlar.

Hitit Üniversitesi Sağlık Bil. Ens. 2016-17 Bahar Beden Eğitimi ve Spor Tezsiz Yüksek Lisans öğrenci alımları

107 Hit

Hitit Üniversitesi Sağlık Bil. Ens. 2016-17 Bahar Beden Eğitimi ve Spor Tezsiz Yüksek Lisans öğrenci alımları aşağıdaki detaylarla gerçekleşecektir.

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kontenjan: 25 (alan içi)

Başvuru Tarihi: 09-13 Ocak 2017 arası

BAŞVURUDA ARANACAK KOŞULLAR

Tezli Yüksek lisans programına başvurabilmek için;

  1. İlgili Fakülte veya Yüksekokulların; Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Ebelik Lisans diplomasına                                                                      sahip olmak.
  2. Adayların lisans diplomasının 100’lük sistemde en az 70 ve 4’lük sistemde muadil not ortalaması koşulunu taşıyor olmaları,
  3. ALES’ten sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmaları, ( Yabancı Uyruklu Adaylarda ALES şartı aranmaz )
  4. YDS, ÜDS, KPDS ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL ve benzeri sınavların birine girmiş olma şartı ve bunu belgelendirmeleri,

Tezsiz Yüksek lisans programına başvurabilmek için;

  1. Beden Eğitimi ve Spor ile İlgili Yüksekokul veya Fakültelerin; Beden Eğitimi ve Spor                                                                                                                Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü veya Antrenörlük Eğitimi Bölümlerinden mezun olmak
  2. Adayların bir lisans diplomasına (Yükseköğretim Kurulunun denkliğini kabul ettiği yabancı                          ülkelerden alınan lisans diplomasına) sahip olmaları,100’lük sistemde en az 55.00 (elli beş) veya muadili   lisans mezuniyet ortalaması koşulunu taşıyor olmaları gerekir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1- Başvurular 09 Ocak 2017 tarihinden itibaren Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün www.saglikbe.hitit.edu.tr web sayfasında işleme açılacak olan online kayıt sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

2- Lisans Diplomasının veya mezuniyet belgesinin, aslı veya onaylı sureti online kayıt işlemleri sırasında sisteme yüklenecektir.

3- Transkript belgesinin aslı veya onaylı sureti online kayıt işlemleri sırasında sisteme yüklenecektir.

 (Dörtlük sisteme göre düzenlenmiş not döküm belgesinin yüzlük sisteme çevrilmesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın çeviri tablosu esas alınarak yapılır).

4- ALES Sınav Sonuç Belgesi online kayıt işlemleri sırasında sisteme yüklenecektir.

5- YDS ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği sınavların birine ait sınav sonuç belgesi online kayıt işlemleri sırasında sisteme yüklenecektir.

6- Başvurularda evrakların online sisteme yüklenmesi 13 Ocak 2017 Saat: 17:00’de sona erecektir. Usulüne uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 Ocak Y. Lisans ve Doktora kategorisinde Editör Yönetici ekledi

İlgili ilanlar

...