Hoş geldiniz, BaşvuruYorum.com, çeşitli iş ilanları ve başvuruları hakkında yorum yapmak ve başvuru detaylarını tartışmak için güncel bir ortam sağlar.

Uludağ Üniversitesi Eğt. Bil. Ens. 2016-17 Bahar Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Doktora İlanı

144 Hit

Uludağ Üniversitesi Eğt. Bil. Ens. 2016-17 Bahar Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Doktora İlanı detayları aşağıda sunulmuştur.

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Bilimsel Hazırlık (Yüksek Lisans) Kontenjan: 3 Tüm Lisans mezunu olanlar başvurabilir. ALES TÜM 55

Yüksek Lisans Kontenjan: 11 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olanlar başvurabilir. ALES TÜM 55

Doktora Kontenjan: 8

1-Lisans eğitimini Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun, Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulunun herhangi bir bölümünden veya Spor Bilimleri Fakültelerinden mezun olmak 2-Yüksek Lisans eğitimini Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı veya Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olanlar başvurabilir. (Başvuru yapacak adayların her iki koşulu sağlamış olması gerekmektedir)

ALES TÜM 55


BaĢvuru Tarihi 30 Ocak 2017 – 02 ġubat 2017 saat 16:00’ya kadar 

Mülakata Gireceklerin Açıklanması (Sistem Üzerinden) 3 ġubat 2017 

Mülakat Tarihi 06 ġubat 2017 Mülakat Yeri Eğitim Fakültesi (Ġlgili Anabilim Dalları) 

Mülakat Saatleri Yüksek Lisans: 09:30 - Doktora: 14:00 

Sonuçların Açıklanması (Sistem Üzerinden) 07 ġubat 2017 

Kesin Kayıt Tarihi 08-09 ġubat 2017 Yedeklerin Ġlanı ve Kesin Kayıt Tarihi 10 ġubat 2017

Detaylı Kılavuz

9 Ocak Y. Lisans ve Doktora kategorisinde Editör Yönetici ekledi

İlgili ilanlar

...