6755 Sayılı OHAL Kanunu AYM Gündeminde

CHP tarafından AYM ye açılan dava 9 Şubat 2017 tarihinde AYM Genel Kurulunda görüşülecek. CHP bu KHK ile ihraç edilen askeri personelle ilgili iptal başvurusunda bulunmamıştır. OHAL döneminde ihraç içeren ilk KHK olan 668 sayılı KHK de darbeye karışmış askeri personelin olması CHP nin ihraç içeren bu maddeyi iptal ettirmeme gerekçesi olabilir.

8.11.2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A- 2. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

B- 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

1- (a) bendinde yer alan “…otuz günü…” ibaresinin,

2- (c) bendinde yer alan “…yerinde görmezse en çok on gün içinde…” ibaresinin,

3- (ç) bendinde yer alan “…dosya üzerinden…” ibaresinin,

4- (e) bendinde yer alan “…bir kişi…” ibaresinin,

5- (g) bendinde yer alan “…adli kolluk görevlileri …” ibaresinin,

6- (h) bendinin; a- Üçüncü cümlesinde yer alan “…beş gün…” ibaresinin, b- Dördüncü cümlesinde yer alan “…on gün…” ibaresinin,

7- (ı) bendinin; a- Birinci cümlesinde yer alan “…beş gün…” ibaresinin, b- İkinci cümlesinde yer alan “…on gün…” ibaresinin,

8- (i) bendinin birinci cümlesinin,

9- (j) bendinin; a- İkinci cümlesinde yer alan “…beş gün…” ibaresinin, b- Üçüncü cümlesinde yer alan “…on gün…” ibaresinin,

10- (k) bendinin; a- İkinci cümlesinde yer alan “…beş gün…” ibaresinin, b- Üçüncü cümlesinde yer alan “…beş gün…” ibaresinin,

11- (l) bendinde yer alan “…Cumhuriyet savcısının kararıyla…” ibaresinin,

12- (m) bendinin birinci cümlesinin,

C- 4. maddesinin (6) numaralı fıkrası ile 25.8.2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 4. maddenin ;

1- (1) numaralı fıkrasının “…657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilir” bölümünün,

2- (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…sözlü sınav başarı sırasına göre…” ibaresinin, D- 37. ve 38. maddelerinin, E- 39. maddesinde yer alan “Bu Kanunun 37 nci maddesi 15/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere…” bölümünün,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*