690 sayılı KHK sonrası OHAL Komisyonu ile ilgili yapılan değişikliklerin analizi

29 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında iki adet OHAL KHK’sı yayımlandı. 690 sayılı KHK’nın 52-57 maddelerinde 685 sayılı KHK ile oluşturulan OHAL Komisyonunun işleyişine yönelik değişiklikler ve eklemeler yer almaktadır.

Özetle

OHAL komisyonunda görev yapacak üyelerin çalıştığı kurumlarca ücretli izinli sayılmaları ve bunların yaptıkları işlemlerle alakalı idari, mali, cezai ve hukuki sorumlulukları olmadığı hüküm altına alınmıştır.

685 sayılı KHK’nın Kararların Uygulanmasını içeren 10. Maddesine yapılan ilavelerle komisyon bir kişi ile ilgili kabul kararı verirse, kurumlardan ihraç olanların komisyonda oluşan tüm evrak en son görev yapılan kuruma devredilir denilmiştir.

Ayrıca ret kararı verilenler sadece komisyonun kararına yönelik iptal davası açabilecekken davalı kurum belirsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik “ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine” ilave yapılmıştır. Burada ihraç işlemini yapan kurumun en son görev yapılan kurum olduğu hüküm altına alınmıştır. Kurumlara bu işlemlerle ilgili sorumluluk yüklenmiştir.

Ayrıca Başbakanlık kendisine yönelik yapılacak suçlamaları bertaraf etmek için “Bu davalarda ayrıca Başbakanlığa husumet yöneltilemez.” ilavesini yapmışlardır.

Komisyon kararlarına yönelik açılacak iptal davalarında kamudan ihraç olan kişilerin en son görev yapılan kurum veya kuruluşu davalı olarak gösterilebileceği hüküm altına alınmıştır. Böylelikle ihraç işlemlerinde ihracı gerçekleştiren kuruma hukuki sorumluluk yüklenmiştir.

Can alıcı değişiklik

685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

685 sayılı KHK Geçici 1. madde 3. fıkra:

Komisyonun görev alanına giren konularda daha önce herhangi bir yargı merciine başvurmuş veya dava açmış olanlar için de 7 nci maddedeki usul ve süreler uygulanır.

690 sayılı KHK ile Yapılan ilave:

“Bu dosyalar hakkında yargı mercilerince karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına dosya üzerinden kesin olarak karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez. Bu dosyalar, yeni bir başvuru şartı aranmaksızın incelenmek üzere Komisyona gönderilir.”

Ne anlamalıyız?

OHAL komisyonunun görev alanına giren tüm açılmış davalarda

Karar verilmesine yer olmadığına

Masrafların kişi üzerine bırakılmasına

Vekalet ücreti ödenmeyeceğine

Hükmedilir ve davalar düşürülür.

VE

Bu dosyalar başvuru şartı aranmaksızın incelenmek üzere OHAL Komisyonuna gönderilir.

OHAL KHK’sı ekli listesiyle ihraç olan birisi süren davalarında mahkemelerce karar verilmesine yer olmadığına hükmederek kişinin dosyasını ohal komisyonuna gönderecektir.

Ayrıca daha önceden başvurular başlamadığı halde OHAL Komisyonuna gönderilmek üzere yapılan başvurular süre kurallarına uyarsa ve diğer şartlara uygun olursa ilgili kurumlarca işleme alınmak üzere OHAL Komisyonuna gönderilir, diyerek başvurularını daha önceden yapmış olanlarla ilgili belirsizlik ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*