701 sayılı KHK ile ihraç olanlar için OHAL Komisyonu Dilekçe Örneği

Resmi gazetenin 8 Temmuz 2018 tarihli sayısında yayımlanan 701 sayılı KHK’da kamu görevine son verilme işlemleri gerçekleştirilmiştir. OHAL KHK’sı ekli listeleri ile kamu görevlerine son verilenler OHAL Komisyonuna başvurup bu işlemin denetimini sağlamak zorundalar.

OHAL Komisyonu başvuru kuralları ile ilgili 685 sayılı KHK’nın 7. maddesinde detaylı anlatım mevcuttur. Buna göre;

 

Başvurularda usul ve süre

MADDE 7 – (1) Komisyona başvurular valilikler aracılığıyla yapılır. Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler, en son görev yaptıkları kuruma da başvurabilir. Başvuru tarihi, valiliklere veya ilgili kurumlara başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilir. Valilikler ve ilgili kurumlar kendilerine yapılan başvuruları gecikmeksizin Komisyona iletir. Mükerrer başvurular işleme alınmaz.

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılan başvurular hakkında 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.

(3) Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmış gün içinde; bu tarihten sonra yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak ise Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren altmış gün içinde yapılmayan başvurular işleme alınmaz.

701 sayılı KHK 8 Temmuz 2018 tarihinde yayımlandı. 60 gün kuralı ile hesaplama yapıldığında OHAL Komisyonuna son başvuru tarihi 5 Eylül 2018’dir.

OHAL Komisyonuna başvuracak kişiler son tarihe kalmadan başvuruları yapmalarını tavsiye ediyoruz.

Başvurular OHAL Komisyonu internet sayfasından yapıldıktan sonra çıktısını ve beyanda belirtilen ekleri ile herhangi bir valiliğin OHAL Bürosuna teslim edilebilir.

 

 

 

OHAL Komisyonu resmi duyurusu;

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNA
701 SAYILI KHK KAPSAMINDA BAŞVURU SÜRESİNE İLİŞKİN DUYURU

(8 Temmuz 2018)

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na yapılacak başvurulara ilişkin hususlar, 7075 sayılı Kanun ile 12/07/2107 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinde belirlenmiştir.

701 sayılı KHK ile haklarında doğrudan işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından elektronik ortamdaki başvuru işlemlerine ilişkin evrak teslim ve başvuru alındı belgesi düzenleme işlemi 05 Eylül 2018 tarihi Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir.

Başvuru işlemi, başvurucu tarafından, https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr adresinde bulunan ve elektronik ortamda hazırlanan başvuru formunun alınan çıktısı imzalanarak ekinde ibraz edilecek belgelerle birlikte valiliklere veya ilgili kuruma teslim edilmesini müteakip buradaki görevli kişi tarafından yapılacak onay işleminden sonra tamamlanacağından, söz konusu başvuru ve alındı belgesi düzenleme işlemlerinin 05 Eylül 2018 tarihi Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar tamamlanması gerekmektedir

Duyurulur.

 

 

 

 

 

Örnek dilekçe olarak aşağıdakiler kullanılabilir.

Dilekçe örneği 1 kapsamlı

Dilekçe örneği 2 Türk Tabibler Birliği tarafından hazırlanan

Matbu dilekçeler sadece örnek teşkil edebilir, kendinize özgü dilekçeler hazırlamanız menfaatinize olacaktır.

 

Sorularınız için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*