AİHM, İhraç olan öğretmenin bireysel başvurusunu öncelikli olarak gündeme aldı

Kanun hükmünde kararnamelerle kamudan ihraç edilen personelle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. AİHM, bireysel başvurusunu tamamlayan öğretmen Akif Zihni’nin bireysel başvurusuna öncelik vererek   06 Aralık 2016 Salı günü kararını açıklayacaktır.

Bugün bir değişiklikle dosyasına ait kararın açıklanma tarihi değiştirildi. Buna göre 08 Aralık 2016Perşembe günü karar açıklanacaktır.

AİHM Gündem dosyası aşağıda sunulmuştur.

http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-5565871-7018060&filename=Forthcoming%20judgments%20and%20decisions%2006-08.12.16.pdf

İlgili Dosya içeriği

Google Translate Çevirisi

Zihni / Türkiye (no 59061/16)
Başvuran Akif Zihni, 1976 doğumlu ve Trabzon’da yaşayan bir Türk vatandaşıdır. Dava, bir öğretmenin görevinden alamayacağı yasama kararnamesiyle Darbe girişimi sonrasında ortaya çıkan olağanüstü hal bağlamında Bakanlar Kurulu oluşturuldu 15 Temmuz 2016 tarihine kadar.

Bay Zihni, 2000 yılından bu yana orta öğretim okulunda öğretmenlik yapıyordu. 25 Temmuz 2016’da Ortahisar’da (Trabzon) Anadolu Gazi Lisesi’nde Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

Olağanüstü halden sonra alınan tedbirlerin içeriği 21 Temmuz 2016’da karara bağlandı. 1 Eylül 2016’da, yasama kararnamesinin hayata geçirilmesinin ardından; 672 Ait olduğu veya bağlı olduğu veya bağlı olduğu addedilen 50.875 memurun görevden alınması Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunun sahip olduğu kuruluşlara, varlıklara veya gruplara Devlete zararlı faaliyetlerde bulunulduğu tespit edilen Sayın Zihni, adı Yasanın kararnamesine eklenen listede 26.897 kişi görevinden alındı. Bu yasama Görevden alınmış memurların artık iade edilememeleri ve pasaportlarının Iptal edildi.

Madde 6’ya (mahkemeye erişim hakkı), Madde 13’e (etkili başvuru hakkı) ve bir madde
15 (acil durum zamanında derogasyon), Bay Zihni, mahkemeye başvurmadığından şikayetçi
Kendisine aleyhindeki işten çıkarılma kararıyla ilgili haklarını savunmak için emir vermişti. Madde 6’ya dayanarak
(masum olduğuna dair varsayım) öne sürülmesine karşın, Masumiyet, herhangi bir cezai işlem yapılmaksızın,
Terör örgütlerine mensup oldukları veya örgütlenmediklerini, Ulusal Güvenlik Konseyi, ulusal güvenliğe zararlı faaliyetlerde bulundu.  Madde 6 § 3 (a) uyarınca (suçlamayla ilgili derhal haberdar edilmek hakkı)

Başsavcı, Kendisine karşı suçlamanın doğası ve sebebi hakkında bilgi verilmedi. Madde 7’ye (no. Yasaya aykırı ceza), Bay Zihni de görevlerinden dolayı görevlerinden dolayı görevden alındığını iddia etmektedir. Işledikleri sırada bir suç teşkil etmedi. 8. Maddeye (saygıdeğer haklara) Özel ve aile yaşamı için), Bay Zihni kendisine ait olmak veya bağlı olmaktan dolayı görevden alınmasını şikayet ediyor Yukarıda sözü edilen örgütlere, kurumlara veya gruplara, hakkının ihlali anlamına geldiği sürece Ailesi hayatına saygı göstermek. Madde 14’e (ayrımcılığın yasaklanması) göre, ayrıca hakkında şikayet ediyor Işten atılmasından dolayı ayrımcılığa uğradı.

İngilizce

Zihni v. Turkey (no 59061/16)
The applicant, Akif Zihni, is a Turkish national who was born in 1976 and lives in Trabzon (Turkey). The case concerns the dismissal of a teacher from his duties by a legislative decree issued by the Council of Ministers in the context of the state of emergency introduced after the attempted coup d’état of 15 July 2016.

Mr Zihni had been a secondary school teacher since 2000. On 25 July 2016 he was suspended from his duties as deputy headmaster of the Anatolia Gazi High School in Ortahisar (Trabzon) in the context of the measures taken after the state of emergency was decreed on 21 July 2016. On 1 September 2016, following the enactment of legislative decree no. 672 concerning the dismissal of 50,875 civil servants regarded as belonging to or being affiliated or connected to terrorist organisations or to organisations, entities or groups which the National Security Council had found to be engaged in activities harmful to the State, Mr Zihni, whose name appeared at number 26,897 on the list appended to the legislative decree, was dismissed from his duties. This legislative decree provided that the dismissed civil servants could no longer be reinstated, and their passports were cancelled.

Relying on Article 6 (right of access to a court), Article 13 (right to an effective remedy) and Article 15 (derogation in time of emergency), Mr Zihni complains that he did not have access to a court in order to assert his rights in relation to the dismissal decision taken against him.

Relying on Article 6 § 2 (presumption of innocence), he complains of a violation of the right to the presumption of innocence, indicating that, without there being any criminal proceedings, he was dismissed for belonging or being affiliated to terrorist organisations or to organisations, entities or groups which the National Security Council had found to be engaged in activities harmful to national security. Under Article 6 § 3 (a) (right to be informed promptly about the accusation), he complains that he was not informed about the nature and cause of the accusation against him. Relying on Article 7 (no punishment without law), Mr Zihni also alleges that he was dismissed from his duties for acts that did not constitute an offence at the time they were committed.

Relying on Article 8 (right to respect for private and family life), Mr Zihni complains about his dismissal for belonging to or being affiliated to the above-mentioned organisations, entities or groups in so far as it entails a violation of his right to respect for his family life. Under Article 14 (prohibition of discrimination), he also complains about having suffered discrimination on account of his dismissal.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*