Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu Türkiye Denetim Kararı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (PACE) İzleme Komitesi bugün, Türk makamlarıyla ve ülkedeki tüm kuvvetlerle olan işbirliğini güçlendirmek için Türkiye ile ilgili izleme prosedürünün yeniden açılması çağrısında bulundu ve Böylece temel özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye saygı duyulmasını sağlayın.

Türkiye’deki başarısız darbeden sekizinci ay sonra ve olağanüstü hal ilan edildiğinde İzleme Komitesi, “ülkede demokratik kurumların işleyişinde ciddi bir bozulma” yaşandığını belirtmekle ilgileniyor. Komite tarafından kabul edilen Marianne Mikko (Estonya, SOC) ve Ingebjørg Godskesen (Norveç, AK) hükümetinin, Anayasa ve uluslararası hukukta izin verilenin ötesine geçen “orantısız tedbirleri” kabul ettiğini ve Kamu yönetiminde (150 bin kamu görevlisi görevden alındı), ordu, yargı ve öğretmenlik mesleğinde yapılan tasfiyelerin kapsamı hakkında endişelerini dile getirir. Raporda, hakim ve savcıların dörtte biri, polis teşkilatının 1 / 10’u, Dışişleri Bakanlığı’ndaki personelin% ​​30’u ve 5’i,

Komite ayrıca, medyanın özgürlüğünü ihlal eden olayların, şu anda gözaltına alınan gazetecilerin sayısının ve kritik gazetecilere uygulanan baskıların “demokratik bir toplumda kabul edilemez” uygulamalara karşı alarm verdiğini belirtti. Komite ayrıca, Mayıs 2016’da 154 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasının, parlamentonun işleyişini zayıflattığını ve muhalefet partilerini etkilediğini belirtti (özellikle Kürt yanlısı HDP üyeleri, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının yüzde 93’ünü ellerinden alındı) ). Komiteye göre, bu tedbir 16 Nisan 2017’de Meclis gözlemci olarak hareket edeceği anayasa referandumuna girerken demokratik tartışmalara ciddi kısıtlamalar getirdi.

Referanduma yapılacak anayasa değişikliklerine ilişkin olarak ve onaylanırsa parlamentodan cumhurbaşkanlığına geçilmesi anlamına gelen komite, “öngörülen çek ve dengeler sistemi, güçlerin ayrılması ve bu sistemin Yargının bağımsızlığı. ”

İzleme Komitesi, acil durum altındaki mevcut insan hakları ihlalleri ışığında Türk makamlarını acil önlemler almaya ve özellikle olağanüstü hali mümkün olan en kısa sürede kaldırmaya, kararnamenin yayımlanmasının durdurulmasına, Parlamentodaki prosedürü atlayan yasalar ve tutuklu bulunan tüm parlamenterleri ve gazetecileri hüküm giymeksizin serbest bırakmak.

Raporda, Talep Küçükcan’ın (Türkiye, AK), Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti Başkanı olan muhalif görüşleri yer alıyor.

Rapor Nisan 2017 part-session sırasında tartışılacaktır. Bu arada, İzleme Komitesinin talebi üzerine Venedik Komisyonunun 10 Mart 2017’de referanduma atılacak anayasa değişiklikleri hakkındaki görüşünü ve son acil kararname uyarınca öngörülen önlemlere ilişkin görüşünü kabul etmesi bekleniyor. Medyanın özgürlüğü ile ilgili olarak Türkiye’de yasalar.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*