Avrupa Konseyi Ülkeleri Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı 2017 Raporu

Avrupa Konseyi Ülkeleri Yargı bağımsızlığı ve Tarafsızlığı 2017 Raporu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’nin talebi üzerine Avrupalı Hakimler Danışma Kurulu (CCJE ) tarafından hazırlanmıştır. Raporun konusu Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülkeden bilgi temin edilebilenlerde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin endişeler ve sorunlar hakkında bilgi veriyor.  Rapor, CCJE üyeleri ve gözlemciler, yargısal birimler ve dernekler tarafından sağlanan ve kredibilitesi olduğu düşünülen bilgilere dayanıyor.

Bu rapor, sınırlı zaman ve kaynaklar nedeniyle rapor sistematik ve kapsamlı bir araştırmanın sonucu değildir.

Raporun tam metnine ulaşmak için buraya tıklayınız.

88-98 paragraflar arası bölüm Türkiye’ye ilişkin.
CCJE 20 Temmuz 2016 da benimsediği görüşe işaret ediyor. Bu görüşünde, darbe girişimi sonrasında yüksek sayıda hakimin görevinden çıkarıldığı ve bazılarının hatta herhangi bir prosedüre tabi tutulmadan tutuklandığı belirtilerek, hakkında işlem yapılanlar yönünden usul ve yasaya uygunluk prensibine diğer hakimlerin bağımsızlığına ve teminatına saygı duyulması yönünden yargı üyelerinin açığa alınmasının, hakkında darbe ile ilgili somut deliller bulunan kişilerle sınırlanması gerektiği  ve hakimlerin görevlerinden alınamamasının yargısal bağımsızlığın esaslı unsuru olduğu ifade ediliyor. (paragraf 88)

Paragraf 91’de CCJE Avrupa Hakimler Birliği’nin 2017 deki raporuna işaret ediliyor. Buna göre, darbe teşebbüsü ve sonrasında ilan edilen olağanüstü hal kapsamında mevcudun yaklaşık dörtte biri olan 4000’den fazla hakim savcının meslekten çıkarıldığı, bunların büyük çoğunluğunun kalabalık cezaevlerinde tutuluğu, hatta bazılarının tek kişilik hücrede kaldığı, rapor tarihi itibariyle sadece bir kesimine hakkında iddianame düzenlendiği, bu iddianamelerin çoğunlukla muğlak ve soyut gerekçeler içerdiği, AİHS’nin 5 ve 6. Maddelerinde garanti altanı alanın  (özgürlük ve adil yargılanma hakları) kimi temel hakların açıkça göz ardı edildiği ifade ediliyor.

93. paragrafta Avrupa İdari Hakimler Derneği’nin (AEAJ) hakim ve savcı ihraç kararlarının  adil bir yargılamanın sonucu olmadığı gibi bireyselleştirilerek te uygulanmadığı ve yargısal bir kararın temel gerekliliklerini taşımadığı, olağanüstü hal rejiminin aşırılıklar içerdiği görüşü paylaşılıyor.

94. paragraf Venedik Komisyonu’nun ihraç kararlarının bireyselleştirilmiş gerekçeye dayanmadığına ve bunun da yargısal denetimi neredeyse pratikte imkansız kıldığına, listeler içeren KHK’larla ve buna benzer yöntemlerle yapılan ihraçların binlerce kişinin yargısal denetime başvurma haklarını keyfi olarak elinden aldığı görüşlerini içeriyor.

95. paragrafta AEAJ’nin hakimlerin uzak görev yerlerine zorla tayini ve kimi davalardan ani olarak el çektirilmesi olaylarının halen devam ettiğine, Yargı Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ’ın esaslı bir gerekçe belirtilmeden  uzak bir yere tayin edildiğine işaret ettiği belirtiliyor.

96. paragrafta  AEAJ’in, kişiselleştirilmiş gerekçe içermeyen geniş çaplı ihraçların yargı içinde caydırıcı etki yarattığı, yani halen görevde bulunan hakimlerin kendilerinin de bu tür önlemlere tabi olmaktan korktuğu ve dolayısıyla artık bağımsız olarak görülemeyeceği  zira üzerlerindeki baskının çok yüksek düzeyde olduğu görüşlerini içeriyor.

97. paragrafta Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (PACE)  2017 güz toplantısında, olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirler hakkındaki en derin endişelerini dile getirdiği ve Türk yetkililerinden hakim savcıların ve diğer kamu görevlilerinin toplu işten çıkarılmasına son vermesi ve bu şekilde işten çıkarılanların ise AİHS’nin 6. Maddesinde tanımlanan şekilde bir mahkeme tarafından davalarının görülmesine imkan tanınmasını talep ettiği bilgisi veriliyor.

98. paragrafta, darbe teşebbüsünü takiben ihraç edilen hakim ve savcıların  Danıştay önünde telafi arayabilecekleri belirtiliyor. Ayrıca, AİHM’nin Danıştay nezdindeki telafi yollarının açık olduğunu ve etkili başvuru yolu olmadığına ilişkin bir delil bulunmadığı ancak bu meselenin ileride yeniden değerlendirilebileceği yönündeki görüşüne işaret ediyor.

Hakim Savcılar Kurulu tarafından meslekten çıkarılan hakim ve savcıların kanun yolunda haklarını arayabilmeleri için 685 s KHK’da tanımlamalarda bulunulmuştur. 685 s KHK 23.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş ve meslekten çıkarılan hakim ve savcılara Danıştay’a dava açma hakkı getirilmişti.

Dava açma süresinin başladığı zamandan 1 yıl geçmesine rağmen Danıştay’dan hakim ve savcılarla ilgili kamuoyuna yansımış bir karar bulunmamaktadır. 

AdaletVicdan

 

Her türlü içeriğinin tüm telif hakları basvuruyorum.com’a aittir. Basvuruyorum.com sitesinde yer alan bütün yazılar, tasarım ve düzenlemelerimiz telif hakları 5846 numaralı yasa ile korunmaktadır. Bunlar basvuruyorum.com’un yazılı izni olmaksızın ticari olarak herhangi bir şekilde kopyalanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz. İzinsiz ve kaynak belirtilmeksizin kopyalama ve kullanımı yapılamaz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*