İhraç işlemlerinde kurumlara göreve iade yetkisi verildi

690 sayılı KHK ile çeşitli düzenlemeler yapılmıştı. Bu düzenlemelerden en önemlisi de 6749 sayılı kanuna göre ihraç işlemini gerçekleştiren kurumlara göreve iade yetkisi verilmesidir. Hükümet tarafından OHAL bitmesine yakın kurumlara iade yetkisi verecekleri söyleminin bir sonucu olarak bu maddenin ortaya çıktığını söyleyebiliriz.

690 sayılı kanunun 72. maddesine göre;

MADDE 72 – 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Bu maddede öngörülen usuller uyarınca, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek idari işlem tesis edilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılanların itirazları üzerine yapılacak değerlendirme sonucunda görevlerine iadesine ilişkin işlemler aynı usullerle yapılır. Bu kapsamda görevine iade edilenlere kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir.”

Bu aşamada KHK ekli listesi ile ihraç olanlar için bu değişiklik herhangi bir anlam içermemektedir.

Ancak OHAL komisyonu başvuruları sonrasında ihracı gerçekleştiren kurumun 6749 sayılı kanunun 4. maddesine göre yaptığı işlem ortaya çıkarılmış olacaktır.

OHAL komisyonu kararları sonrası en son görev yapılan kurum aleyhine Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açma hakkı da bulunmaktadır.

Kamudan ihraç edilenlere 690 sayılı KHK’nın 72. maddesi ile ihracı gerçekleştiren kuruma yeniden itiraz hakkı verilmiştir.

OHAL komisyonunun biran önce başvuruları alarak hızlıca dosyaları reddetmesi ve ihraç işlemini yapan kurumun ortaya çıkarılması mağduriyet yaşayan kişiler için hayati önem taşımaktadır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*