Kanunlaşan KHK’lar ve Diğerleri

Kanunlaşan KHK’lar. OHAL kapsamında çıkarılan KHK’ler meclis onayından geçerek resmi gazetede kanun olarak yayınlandı. Halen meclis gündeminde son sıralarda yer alan 670,672 ve 673 sayılı KHK’ler görüşülmeyi beklemektedir. Gündemin en son sıralarında yer almaktadır. Meclis gündemini bu adresten takip edebilirsiniz.

Resmi Gazetede yayımlanan kanunlaşan KHK’lar. 

08.03.2018 tarihli Resmi Gazetenin Mükerrer Sayısında Kanunlaşan tüm KHK’lar yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup aşağıdaki listeye son halleri eklenmiştir.


667 sayılı KHK (OHAL ilanı)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723-8.htm

Kanun olarak onaylanmış hali

6749 sayılı Kanun http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161029-1.htm

CHP bazı maddelerinin iptali için dava açtı.


668 sayılı KHK (Askeri personelin ihracıyla ilgili)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160727M2-1.pdf 

Kanun olarak onaylanmış hali

6755      Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun

CHP bazı maddelerinin iptali için dava açtı


669 sayılı KHK (Askeri personelin ihracı ve Milli Savunma Üniversitesi ile ilgili)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160731-4.pdf

Kanun olarak onaylanmış hali

6756      Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun

CHP bazı maddelerinin iptali için dava açtı


670 sayılı KHK  (İhraçlarla ilgili)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160817-17..htm

Kanun olarak onaylanmış hali

7091   Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

(S. Sayısı: 420) 670 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/755) ve İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (Dağıtma tarihi: 18.10.2016) (X)


671 sayılı KHK (Çeşitli hükümlerle ilgili)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160817-18.pdf

Kanun olarak onaylanmış hali

6757      Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun

CHP bazı maddelerinin iptali için dava açtı


672 sayılı KHK (İhraçlarla ilgili)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160901M1-1.htm

Kanun olarak onaylanmış hali

7080   Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun


673 sayılı KHK 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160901M2-1.pdf

Kanun olarak onaylanmış hali

7081   Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun


674 sayılı KHK

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160901M2-2.pdf

Kanun olarak onaylanmış hali

6758      Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun

CHP bazı maddelerinin iptali için dava açtı


675 sayılı KHK (İhraçlarla ilgili)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161029-4.htm

Kanun olarak onaylanmış hali

7082   Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun


676 sayılı KHK

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161029-5.htm

Kanun olarak onaylanmış hali

7070   Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun


677 sayılı KHK (İhraçlarla ilgili)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161122-1.htm

Kanun olarak onaylanmış hali

7083   Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun


678 sayılı KHK

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161122-2.htm

Kanun olarak onaylanmış hali

7071   Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun


679 sayılı KHK (İhraçlarla ilgili)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106M1-1.htm

Kanun olarak onaylanmış hali

7084   Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun


680 sayılı KHK

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106M1-2.htm

Kanun olarak onaylanmış hali

7072   Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun


681 sayılı KHK

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106M1-3.htm

Kanun olarak onaylanmış hali

7073   Olağanüstü Hal Kapsamında Milli Savunma ile İlgili Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun


682 sayılı KHK

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170123-1.htm

Kanun olarak onaylanmış hali

7068   Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun


683 sayılı KHK (İhraç ve iade içeriyor)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170123-2.htm

Kanun olarak onaylanmış hali

7085   Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun


684 sayılı KHK

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170123-3.htm

Kanun olarak onaylanmış hali

7074   Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun


685 sayılı KHK (OHAL komisyonu kurulması ile ilgili)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170123-4.htm

Kanun olarak onaylanmış hali

7075   Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun


686 sayılı KHK (4464 ihraç 17 iade içeriyor)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170207M1-1.htm

Kanun olarak onaylanmış hali

7086   Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun


687 sayılı KHK (Çeşitli düzenlemeler içeriyor)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170209-8.htm

Kanun olarak onaylanmış hali

7076   Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun


688 sayılı KHK (İhraçtan İade içeriyor)

http://basvuruyorum.com/279/688-say%C4%B1l%C4%B1-khk-yay%C4%B1mland%C4%B1

Kanun olarak onaylanmış hali

7087   Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun


689 sayılı KHK (İhraç ve İade içeriyor)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170429-M1-1.htm

Kanun olarak onaylanmış hali

(7088   Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun


690 sayılı KHK (Bazı düzenlemeler içeriyor ohal komisyonu değişikliği)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170429-M1-2.htm

Kanun olarak onaylanmış hali

7077   Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun


691 Sayılı KHK

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622M2-1.htm​

Kanun olarak onaylanmış hali

7069   Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun


692 Sayılı KHK (ihraç ve iade içeriyor)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170714M1-1.htm​

Kanun olarak onaylanmış hali

7089   Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun


693 Sayılı KHK (İhraç ve iade içeriyor)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-12.htm

Kanun olarak onaylanmış hali

7090   Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun


694 Sayılı KHK (Çeşitli düzenlemeler içeriyor)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-13.pdf

Kanun olarak onaylanmış hali

7078   Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun


695 Sayılı KHK

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171224-20.htm

Kanun olarak onaylanmış hali

7092   Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun


696 Sayılı KHK

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171224-22.htm

Kanun olarak onaylanmış hali

7079   Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun


697 Sayılı KHK

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180112-1.htm

Kanun olarak onaylanmış hali

7098   Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun


698 Sayılı KHK

Yayımlandı. Ancak normal KHK. Bu KHK’nın OHAL ile ilgisi bulunmamaktadır.

698 sayılı KHK

 


699 Sayılı KHK

Yayımlandı. Ancak normal KHK. Bu KHK’nın OHAL ile ilgisi bulunmamaktadır.

699 sayılı KHK

 


700 Sayılı KHK

Yayımlandı. Ancak normal KHK. Bu KHK’nın OHAL ile ilgisi bulunmamaktadır.

700 sayılı KHK


701 Sayılı KHK (ihraç ve iade içeriyor)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180708-1.pdf

Kanun olarak onaylanmış hali

 

 

KANUNLAŞAN diğer KHKların CHP başvurusu

 

 

 

 

 

Her türlü içeriğinin tüm telif hakları basvuruyorum.com’a aittir. Basvuruyorum.com sitesinde yer alan bütün yazılar, tasarım ve düzenlemelerimiz telif hakları 5846 numaralı yasa ile korunmaktadır. Bunlar basvuruyorum.com’un yazılı izni olmaksızın ticari olarak herhangi bir şekilde kopyalanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz. İzinsiz ve kaynak belirtilmeksizin kopyalama ve kullanımı yapılamaz.

4 geri izleme / bildirim

  1. KHK ile İade OHAL Komisyonu İade Arasındaki Farklar | BaşvuruYorum
  2. CHP Kanunlaşan KHK'ları AYM'ye Taşıdı | BaşvuruYorum
  3. Anayasa Mahkemesi OHAL KHK'larını Gündemine Aldı | BaşvuruYorum
  4. Anayasa Mahkemesi Kanunlaşan OHAL KHK'ları Hakkında İlk Kararını Açıkladı | BaşvuruYorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*