KHK ile yapılan ihraçlara yönelik açılan tüm davalar düşürüldü

690 sayılı OHAL KHK’sı ile OHAL komisyonunun görev alanına giren tüm işlemlere yönelik açılan davalar düşürülmüştür.

Düşürülen bu davalara yönelik karar verilmesine yer olmadığına, mahkeme masraflarının geri ödenmeyeceğine ve vekalet ücreti ödenmeyeceğine hükmedilmiştir.

Düşürülen davalara ilişkin dosyalar OHAL komisyonuna mahkemelerce iletilmesi sağlanacaktır.

Bu kişilerin OHAL komisyonuna yeni bir başvuru yapmasına gerek kalmayacaktır.


Detaylar

685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

685 sayılı KHK Geçici 1. madde 3. fıkra:

Komisyonun görev alanına giren konularda daha önce herhangi bir yargı merciine başvurmuş veya dava açmış olanlar için de 7 nci maddedeki usul ve süreler uygulanır.

690 sayılı KHK ile Yapılan ilave:

“Bu dosyalar hakkında yargı mercilerince karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına dosya üzerinden kesin olarak karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez. Bu dosyalar, yeni bir başvuru şartı aranmaksızın incelenmek üzere Komisyona gönderilir.”

Ne anlamalıyız?

OHAL komisyonunun görev alanına giren tüm açılmış davalarda

Karar verilmesine yer olmadığına

Masrafların kişi üzerine bırakılmasına

Vekalet ücreti ödenmeyeceğine

Hükmedilir ve davalar düşürülür.

VE

Bu dosyalar başvuru şartı aranmaksızın incelenmek üzere OHAL Komisyonuna gönderilir.

OHAL KHK’sı ekli listesiyle ihraç olan birisi süren davalarında mahkemelerce karar verilmesine yer olmadığına hükmederek kişinin dosyasını ohal komisyonuna gönderecektir.

Yani kişinin tekrar ohal komisyonuna başvurmasına gerek kalmayacaktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*