KHK’lerle ilgili Venedik Komisyonu Resmi Raporu Yayınlandı

KHK’lerle ilgili Venedik Komisyonu Resmi Raporu bugün resmi internet sitesine yayınlandı.

Raporun Adresi: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)037-e

Rapor 229 maddeden oluşmaktadır.

205’nci maddede Venedik Komisyonu, Anayasa Mahkemesini sayıları 60 binin üzerinde ve işten çıkarılma ile alakalı olan davaların pilot dava olarak görülüp acil karar vermesine davet ediyor.

Detaylar eklenecek.

Türkiye’de yaşanan adalet sorunlarına rehber olacak bir rapor olduğu söylenebilir.

Hukuksuz bir şekilde mesleklerinden olan tüm kamu personelinin en yakın zamanda görevlerine dönmeleri umuduyla…

Sonuç Bölümü İngilizce Çevirisi 

224. Venedik Komisyonu, 15 Temmuz 2016 tarihli başarısız darbe sonrasında Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada, “hükümette yapılacak herhangi bir değişikliğin demokratik kanallara uyması gerektiğini” vurgulayan Türk Hükümetinin devrilmesini teşebbüs ettiğini kanıtlamaktadır.

225. Türk makamlarına tehlikeli bir silahlı komplo ile karşı karşıya kaldıkları ve bir acil durum ilan etmeleri ve Hükümete olağanüstü güçler vermeleri için iyi nedenleri bulunduğundan şüphe yoktur. Dahası, bu durumda insan hakları konusundaki bazı ek sınırlamalara izin verilir. Bununla birlikte, olağanüstü hal rejimi Anayasa ve devletin yerli ve yabancı yükümlülükleri tarafından belirlenen sınırlar dahilinde kalmalıdır.

226. Acil durum bildirgesi hakkındaki Türk Anayasası’nın bu alandaki ortak Avrupa standartlarıyla uyumlu olduğu görülmektedir. Ancak Hükümet, olağanüstü güçlerini çok geniş kapsamlı olarak yorumladı ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve uluslararası kanunlar tarafından izin verilenin ötesinde önlemler aldı.

227. Venedik Komisyonunun Türkiye’deki mevcut anayasal durumla ilgili temel endişeleri şöyle özetlenebilir:

 Olağanüstü hal ilanını takiben, Hükümet, iki aydan fazla bir süre için, TBMM veya Anayasa Mahkemesi tarafından herhangi bir kontrol yapılmaksızın, tek başına yasama iznine fiilen izin verildi;
 Hükümet geçici bir acil durumun ötesine geçen sürekli tedbirler aldı. Memurlar işten atıldı, sadece askıya alınmadı, örgütler ve organlar eridi ve mülklerine el koyulmak yerine el konuldu.
Geçici devlet kontrolü. Buna ek olarak, Hükümet bir dizi yapısal
Mevzuatta değişiklik yapılması normalde olağan
Acil durum süresi dışındaki yasal süreç;
 Hükümet, acil durum yetkilerini KHK ile uygulamıştır. Özellikle, onbinlerce kamu görevlisi acil kararname yasalarına eklenen listeler temelinde görevden alındı. Bu gibi toplu işten çıkarmalar bireyselleştirilmemiştir, diğer bir deyişle, her bireyle ilgili doğrulanabilir kanıtlara atıfta bulunulmamış ve kararlarda tanımlanmışlardır;
 Kamu görevlileri tarafından görevden alınma ile ilgili temel haklar,
Kararname kanunlarına veya esaslarına uyulmadı;
 Kamuoyunun iddia ettiği bağlantı nedeniyle toplu işten çıkarmalar emredildi
Gülenist ağa ya da diğer örgütlere “terörist” sayılan hizmetçiler
Kavramı gevşek bir şekilde tanımlandı ve böyle bir unsurla anlamlı bir bağlantı gerektirmedi.
Örgütlerde kamu görevlisinin sadakati;
 İşten atılma ile ilgili önlemlerin bazıları aile üyelerini gereksiz yere cezalandırdı.
Görevden alınmış kamu görevlilerinin;
 Cezai usuller alanında, yargılama öncesi tutukluluk süresinin uzatılması
30 güne kadar yargı denetimi olmaksızın son derece sorunludur; Zanlıların tutuklanması
Sadece onlara karşı “makul şüphe” temelinde emretti; Sınırlamaları
Bir avukata erişim hakkı, yalnızca istisnai durumlarda bireysel olarak uygulanabilir
Güvenlik risklerinin varlığının ikna edici şekilde gösterildiği durumlarda
Sınırlı bir zaman kaybı ve eninde sonunda adli denetime tabi olmalıdır;

 Hükümet, tutukluları suiistimallerden korumak için önemli güvenlik önlemlerini kaldırmıştır,
Bu durum Kötü muamele olasılığını artırır;

 Anayasa Mahkemesinin anayasallığı gözden geçirebilecek olup olmadığı belli değildir
Acil kararname yasalarının özet ve somut olarak.

Venedik Komisyonu Anayasa Mahkemesinin bu yetkiye sahip olması gerektiğini düşünür;

 Kararname hükümlerine (ve benzer önlemlere) bağlı “listeler” ile toplu işten çıkarmalar
Işten çıkarmalar Keyfi olarak binlerce kişiyi yargı denetiminden yoksun bırakmış gibi görünüyor.
228. Venedik Komisyonu, özellikle kararname kanunları tarafından doğrudan görevden alınmış olan kamu görevlileri için adalete erişimin açıkça yokluğu ve kanun hükmünde kararname ile tasfiye edilen tüzel kişiliklerden endişe duymaktadır. Mevcut koşullar altında, pratik nedenlerle kamu görevlileri için mahkemeye tam erişim imkânının mümkün olmadığı durumlarda, Türk makamları, tüm davaların bireysel olarak ele alınmasına izin verecek alternatif yasal mekanizmaları düşünmeli ve nihayetinde “günlerini reddedenlerine” mahkemede”. Venedik Komisyonu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından bireysel davaların incelenmesi için bağımsız geçici bir organın oluşturulmasına ilişkin öneriyi desteklemektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*