OHAL KHK’larına iki farklı bakış

Habertürk’ten Kübra Par’ın röportajında Adalet bakanı Bekir Bozdağ OHAL KHK’larının ikiye ayrılması gerektiğini belirtti.

Bu röportajda:

KHK’lar kapsamında, kar lastiği düzenlemesi, bankacılık mevzuatı gibi OHAL’in ilan edilme nedeni dışında da kararnameler çıkarıldı. Bunların hukuka uygun olmadığı eleştirisine ne diyorsunuz?

OHAL KHK’ları, OHAL’in gerektirdiği durumlarla sınırlıdır. KHK’ları eleştirenler, düzenlemelerin gerekçelerini incelerse neden ihtiyaç duyulduğunu anlarlar. Örneğin kar lastiği güvenlik nedeniyle alınmış bir karar.

Peki, OHAL bitince, bütün bu kararnameler hükümsüz mü olacak?

OHAL KHK’larını ikiye ayırmak gerekir. 

Sadece OHAL’le ilgili ve sınırlı kararnameler OHAL sona erdiğinde kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. 

Bir kısmı ise, OHAL yürürlükten kalksa dahi varlığını koruyacaktır. Örneğin; TSK’nın yeniden yapılandırılmasıyla ilgili düzenleme kalıcı olacak çünkü Meclis’ten geçti ve yasalaşmış oldu. 

Mevcut Anayasa’ya göre OHAL KHK’larının Meclis’ten geçmesi zorunlu değil. 


Eleştiri ve Yorumlarımız

OHAL, olağanüstü durumun varlığı sebebiyle anayasada belirtilen hükümler doğrultusunda ilan edilir. Demokratik ve anayasal düzeni bozmaya yönelik yapılan darbe girişimine kar lastiklerinin nasıl katkı sunduğunun açıklanması bu kadar basit olmamalıdır. Kar lastiklerinin OHAL’le alakalı güvenlik boyutunda nasıl bir katkı sunduğunu bizler çözemiyoruz.

Can alıcı soru, “Peki, OHAL bitince, bütün bu kararnameler hükümsüz mü olacak?” şeklinde sorulmuştur.

Bakanın “OHAL’le ilgili sınırlı kararnameler OHAL bittiğinde kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır.” ifadesinden bugüne kadar çıkmış OHAL KHK’larından hangisinin sınırlı ve ohalle ilgili olduğu sorusunu akla getirmektedir. Ayrıca bakanın bu ifadelerinden meclis gündeminde bekletilecek KHK’ların kesinlikle olacağı hükmüne ulaşıyoruz.

Kamudan ihraçları içeren 668 sayılı KHK darbe girişimine katılan askerlerin isimlerini içeriyordu. Bu KHK meclis onayından geçerek 6755 sayılı kanun oldu. Bu kanunun bazı maddelerinin iptali için CHP AYM’ye başvurdu. Bu kanun yürürlüktedir. AYM tarafından soyut ve somut norm denetim yoluyla iptali sağlanmadıkça hükmünü kaybetmez. Normal bir kanun gibi yürürlüktedir.

Kanunlaşan OHAL KHK’ları ile ilgili yazımızı lütfen inceleyiniz.

21 Temmuz’dan bugüne kadar 21 adet OHAL KHK’sı yayınlanmıştır. Bunlardan sadece 5 adeti meclis onayından geçerek kanunlaşmış ve yürürlüğe girmiştir.

Diğer tüm OHAL KHK’ları meclis gündeminde bekletilmektedir.

İhraç listesi ve hükmü içeren KHK’lar:

668 sayılı KHK meclis onayından geçti 6755 sayılı kanun oldu.

670 sayılı KHK meclis gündeminde bekliyor

672 sayılı KHK meclis gündeminde bekliyor

675 sayılı KHK meclis gündeminde bekliyor

677 sayılı KHK meclis gündeminde bekliyor

679 sayılı KHK meclis gündeminde bekliyor

683 sayılı KHK meclis gündeminde bekliyor

686 sayılı KHK meclis gündeminde bekliyor

Genel düzenleyici İşlemler ve kalıcı uygulamalar içeren KHK’lar:

667 sayılı KHK meclis onayından geçti 6749 sayılı kanun oldu.

669 sayılı KHK: Milli savunma üniversitesi ile ilgili, 6756 sayılı kanun oldu.

671 sayılı KHK: Bazı kurum ve kuruluşlarla ilgili düzenlemeler, 6757 sayılı kanun oldu.

673 sayılı KHK: OHAL kapsamında bazı tedbirler içeriyor

674 sayılı KHK: OHAL kapsamında bazı düzenlemeler içeriyor, 6758 sayılı kanun oldu.

676 sayılı KHK: OHAL kapsamında bazı düzenlemeler içeriyor.

678 sayılı KHK: OHAL kapsamında bazı düzenlemeler içeriyor.

680 sayılı KHK: OHAL kapsamında bazı düzenlemeler içeriyor.

681 sayılı KHK: OHAL kapsamında milli savunma içeren kanunlarla ilgili düzenlemeler içeriyor.

682 sayılı KHK: Genel kolluk disiplin hükümleri hakkında.

684 sayılı KHK: OHAL kapsamında bazı düzenlemeler içeriyor.

685 sayılı KHK: OHAL Komisyonu kurulması ile ilgili.

687 sayılı KHK: OHAL kapsamında bazı düzenlemeler içeriyor.

Meclis gündeminde bekletilen genel düzenleyici işlemler  ile kalıcı uygulamalar içeren tüm KHK’ların meclis tarafından onaylanarak hepsinin kanunlaşmasını bekliyoruz.

İhraç işlemi içeren ilk KHK’nın onaylanması diğer ihraç içeren KHK’larının da onaylanacağını akla getirebilir. Ancak yüklü miktarda ihraç içeren 670 ve 672 sayılı KHK atlanarak diğer KHK’ları kanunlaştırdılar. Bunun sebebi iki şekilde yorumlanabilir.

1. Kanunlaştırıp AYM tarafından hızlıca denetime açmama.

2. OHAL bitene kadar bu KHK’ları meclis onayında beklemede tutmak ve OHAL bitince kendiliğinden hükümsüz hale getirmek.

Böyle bir niyet okumayla yola çıkınca bazı sorular akla geliyor.

1. İhraç içeren KHK’lar mecliste onaylanmazsa gerçek suçlular OHAL bitince görevine dönmüş olmaz mı?

2. Madem ihraç içeren KHK’lar meclis tarafından onaylanmayacaksa ve OHAL bitince hükümsüz kalacaksa OHAL komisyonu o zaman niye kuruldu?

Bu sorulara cevap olarak;

1. OHAL bittiğinde eğer bu ihraç içeren KHK’lar meclis onayından geçmezse hükümsüz olup kendiliğinden yürürlükten kalkarsa, bu KHK’larla ihraç olan tüm kamu personeli görevlerine geri dönemezler. Bununla ilgili 1402’likler diye anılan 1980 Sıkıyönetim uygulamaları ile kamu görevlerine son verilen kişilerin durumu akla gelir. Bu kişiler sıkıyönetim bitince görevlerine geri dönmek istediler. İdare bunu kabul etmedi. Mahkeme sürecinde idare mahkemeleri ve farklı danıştay daireleri birbirinden ayrı kararlar ve hükümler verdiler. İlk olarak Ankara idare mahkemesi bu kişilerin sıkıyönetim bittiği için görevlerine dönmelerine karar vermişti. Sonrasında Danıştay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulu önemli bir kararla kişilerin memuriyete engel bir adli ceza almamaları durumunda bunların kamu görevine kabul edileceğini hüküm altında aldı. Bu kamu görevlileri görevlerine döndüler ve alamadıkları tüm özlük ve mali haklarını toplu olarak geri aldılar.

Aynı durum bugün yaşanan olayda da söz konusu olabilir. OHAL bitince idareye başvuran kişilerin memuriyetlerine engel bir durumları yoksa kamu görevine geri dönmeleri gerekecektir. Bundan 30 yıl öncesine dayalı İçtihadı Birleştirme kararı halen günceldir ve tüm yargı ve idari kurumları bağlayıcıdır. İdare başvurulara olumsuz cevap verse bile açılacak davalarla kişiler görevlerine hemen iade edilirler.

2. OHAL komisyonunun kurulma amacı OHAL KHK’larının AYM tarafından denetlenemediği için direk AİHM bireysel başvuru yolunu açması sebebiyledir. OHAL’de kanunlaşıp yürürlükte olan işlemlerden bu komisyon sorumlu olacağı için varlık sebebi gereksiz değildir. Temelde, yasama işlemi olan OHAL KHK’larının ekli listeleriyle belirsiz bir işleme dayalı ihraçların belirgin bir temele ve dayanağa oturtulması amacını da içermektedir.

***

Olağanüstü durumun varlığı idarenin hukuksuz işlem yapmasına imkan tanımaktadır. OHAL’de askıya bile alınamayacak haklardan masumiyet karinesi ihlal edilmiştir. Bekir Bozdağ bununla ilgili bir savunma geliştirmiştir. Yapılan işlemlerin idari bir işlem olduğunu kimseyi suçlamadıklarını dile getirmiştir. Zaten suçu olanlar varsa yargı gereğini yapmaktadır diye ifade etmiştir.

Bu süreçte terör örgütü üyesi, irtibatlısı veya iltisaklısı olduğu belirlenen kişiler KHK ekli listeler formülüyle kamudan ihraç edilmiştir. Bu kişilerin isimleri, tc kimlik numaraları, baba adları, kurum sicilleri resmi gazetede yayınlanarak tüm dünyaya ilan edilmiştir. Listelere bakınca kimin terör örgütü üyesi, kimin irtibatlısı veya kimin iltisaklısı olduğu anlaşılmıyor. Dolayısıyla listedeki herhangi biri hem üye hem irtibatlı hem de iltisaklı görünebilir.

1980 uygulamalarında bile kamu görevinden çıkarılacak kişilere “Kamu görevinde fayda görülmeyenler” ifadesi kullanılmıştı. İdare olarak adli bir olayın konusunda hüküm vermeden önce adli soruşturmaları bitene kadar kişileri görevden uzaklaştırmak suretiyle açıkta bekletmek en doğrusu olacaktı.

Devletimize, vatanımıza, milletimize ve demokrasimize kasteden hainler en büyük cezalarla cezalandırılsınlar, ancak masumlarda hızlı bir şekilde görevlerine iade edilsinler.

Kinesyoloji

Bu yazıyı kaynak göstermek suretiyle kullanabilirsiniz.

1 geri izleme / bildirim

  1. OHAL Komisyonu ve KHK ile Göreve İade | BaşvuruYorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*