OHAL Komisyonu Dilekçe Örneği

OHAL Komisyonuna başvuruların yapılabilmesi için gerekli süre, 685 sayılı KHK gereği 23 Temmuz 2017 tarihinde doluyor. Başbakan yardımcısı Kurtulmuş’un ifadeleriyle başvurular Temmuz ayında başlayacaktır.

Başvuru tarihi ve komisyonun çalışma esas ve usülleri aynı anda Başbakanlıkça ilan edilecek.

Başvuru tarihi açıklandıktan sonra komisyona başvurabilmek için 60 günlük süre bulunmaktadır.

Başvuruların bir dilekçe ile illerde Valiliklere veya en son görev yapılan kuruma iletilmesi gerekiyor.

Komisyonun çalışma usül ve esasları yayınlanınca başvuru dilekçesinin hangi detayları içermesine yönelik daha net yorumlarda bulunabilecektir.

OHAL Komisyonuna başvuracak kişilerin dilekçelerinde kamudan ihraç olmalarına sebep olan tahmini gerekçelere yönelik durumlarını detaylı olarak izah eden ve bunları belgelerle destekleyen unsurlardan bahsetmeleri uygun olacaktır.

Aynı durumda olup ta ihraç olmayıp halen görevlerinde olan kişilerin örneklendirilmesi, hatalı veya yanlı hareket eden kurumlarla ilgili komisyonun bilgi sahibi olması sağlanmalıdır.

Adli süreçlerle ilgili alınan takipsizlik kararları veya adli süreçlere ait bilgilendirme komisyonun kişileri değerlendirmesine katkı sunabilir.

Kısa bir özgeçmişle dilekçeye başlanmalı, bitirilen okullar, devlet memuriyetine girme aşamaları, girilen sınavlar vs belgeler bu komisyona iletilmelidir.

Dilekçe:

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Sunulmak Üzere

………… VALİLİĞİNE (veya kurum)

…. Kurumunda ….. kadrosunda görevli iken, …. tarih ve … sayılı KHK’nın ekli listesi ile kamu görevinden çıkarıldım.

Yapılan bu işleme ekte sunduğum detaylarla itiraz ediyor, başkanlığınızca bu işlemin incelenmesini ve kamu görevine iademi talep ediyorum. …/…/2017

Şeklinde olabilir.

Dilekçenin hukuki bir zemine oturtulabilmesi için istek ve talepler detaylandırılabilir.

Örnek dilekçeyi çalışma usül ve esasları yayınlandıktan sonra daha kapsamlı hazırlayarak burada paylaşacağız.

İhraçlarda hatalı işlemlerle işlerinden ekmeklerinden olan masum ve mağdurların görevine geri dönmelerinin bir anahtarı olarak gördüğümüz OHAL Komisyonunu adalet ve hukuk temelinde çalışmaya davet ediyoruz.

Dilekçe örneği 1 kapsamlı

Dilekçe örneği 2 Türk Tabibler Birliği tarafından hazırlanan

 

Ayrıca komisyonun ret kararlarına karşı dava açabilmek için hazırladığımız yazıya da mutlaka okuyunuz.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*