OHAL Komisyonu Kararları Sonrası Atama Yetkisi YÖK e Ait

OHAL KHK’ları ile üniversitelerdeki görevlerine son verilen akademisyenlerin OHAL Komisyonu başvurusunun KABUL edilmesi halinde atama yetkisi YÖK’e verilmiştir.

685 sayılı KHK hükmü gereği başvurusu kabul edilen akademisyenler YÖK tarafından aşağıdaki hükümlere göre atanacaktır.

 

685 s KHK

Kararların uygulanması

MADDE 10 – (1)

…. 

(Ek üç cümle: 15/8/2017-KHK-694/198 md.) Yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanlarına ilişkin kamu görevine iade kararı alınması halinde karar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Bunların atama teklifleri; Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına öncelik verilmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kamu görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde tespit edilecek yükseköğretim kurumlarından birine önceki kadro unvanlarına uygun olarak onbeş gün içinde yapılır. Bu fıkra kapsamında yükseköğretim kurumlarına ataması yapılanların kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin tamamlandığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili yükseköğretim kurumlarına ait bölümlerine eklenmiş sayılır.

  • 685 sayılı KHK hükümlerine göre öncelikle OHAL Komisyonu İADE kararı verirse bu kararı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmektedir.
  • Atama teklifleri YÖK tarafından yapılır.
  • Atamalarda Ankara, İstanbul ve İzmir illeri dışında bulunan üniversiteler olmak koşulu ile 2006 yılından sonra kurulan üniversitelere öncelik verilir.
  • Kesinlikle ihraç olan üniversiteye atama yapılamaz.
  • Atamalar için 15 gün süre kuralı bulunmaktadır.

 

OHAL Komisyonu kararları sonrası halen YÖK’te bu konuyla ilgili bir birimin veya girişimin olmadığına yönelik aldığımız bilgiler ışığında böyle bir haberi yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.

685 sayılı KHK ile kendisine ATAMA yetkisi verilen YÖK’e duyurulur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*