OHAL Komisyonu ve KHK’ların Kanunlaşması İkilemi

OHAL son kez 3 ay daha uzatılacak.(tahminim)

Bu üç ay içinde kalıcı düzenlemeler içeren KHK lar mecliste onaylanacak ve kanunlaşacak. İhraç içeren KHK lar mecliste bekletilecek.

Belki ohal komisyonunun kurulması ile ilgili olan 685 sayılı KHK yi bile bekletirler. OHAL bitince kanunlaşmayan KHK lar yürürlükten kalkacağı için ohal komisyonunun görev alanına giren bir konu kalmayacak. O zaman OHAL komisyonuna gerekte kalmayacak. OHAL komisyonu ne için kuruldu? OHAL süresinde KHK larla yapılan işlemleri incelemek üzere kuruldu. OHAL bitince KHK diye bir şey de yürürlükte kalmayacağı için görevi alanına giren bir hususta kalmayacak. Kanunlaşan KHK larla yapılan işlemler komisyonun görev alanı dışındadır. Maddeyi hatırlayalım:

“…bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur.”

AİHM ve AB o zaman ne diyecek?

OHAL komisyonunun inceleyeceği bir ohal KHK sı kalmadığı/yürürlükte olmadığı için görev alanına giren bir detayda kalmayacak. Hükümet AİHM e OHAL bittiği için mecliste bekletilen KHK lar yürürlükten kalktı diyecek. AİHM kardeşim sen adamla dalga mı geçiyorsun demez, çünkü bu ohal khk larının yürürlükten kalkması ohal komisyonundan daha avantajlı bir durumdur.

İdare cephesinden bakınca:

OHAL bittiğinde ihraç içeren khk lar yürürlükten kalkacağı için bu ihraçlarla ilgili hukuksuzdu vesaireydi gibi söylemlerin hepsi boşa çıkacak, çünkü bunlar artık yürürlükte olmayacak. Bu KHK ları imzalayan ve karar alan herkesin hukuki sorumluluğu ortadan kalkacak. OHAL de bile ihlal edilemeyecek temel haklara yönelik tecavüzlere karşı hukuki sorumluluk ortadan kalkmaz. Bozdağ’ın savunmasını hatırlayınız. İhraçlar idari işlemlerdir biz kimseye terörist demedik.

Askerlerin ihracı tarafından bakınca:

Askerlerin ihracını içeren 668 sayılı KHK niye onaylandı o zaman? O kişilerin darbe girişimine katılmış isimleri sabitlenmiş ve bilinen kişiler olduğu için bunların ihracını içeren KHK yı hızlıca kanunlaştırdılar. Bu KHK kanunlaştıktan sonra CHP askerlerin ihracını içeren maddenin iptali yönünde girişimde de bulunmadı.

Kanunlaşan bir KHK ohal komisyonunun görev alanı dışındadır.

668 sayılı KHK artık yok çünkü mecliste kanunlaştı ve 6755 sayılı kanun oldu. KHK artık olmadığı için ohal komisyonunun görev alanı dışında bu askerler. Bu askerler haklarını nasıl arayacaklar? Bunlar mahkeme silsilesi ile AYM ye kadar uzayacak boyutta bu kanunun ekli listesinden isimlerini çıkartmaya uğraşacaklar. AYM müdahale etmezse AİHM de haklarını arayacaklar.

Önemli bir detay:

Diğer ihraç içeren KHK lar meclis onayından geçerek kanunlaştığı anda artık OHAL komisyonunun görev alanı dışına çıkar.

Bu detayı bile bile ihraç içeren OHAL KHK larını meclis onayından geçiremezler.

***

OHAL KHK ları süre sınırı ile çıkarılacak uygulamalardır. Bunların süre ile sınırlı olduğuna dair yazılı bir kural olmasa da hukuk literatüründe OHAL süresince geçerli olacakları kabul edilir.

Bozdağ ın ifadesiyle meclis onayından geçmeyen KHK lar OHAL bitince kendiliklerinden yürürlükten kalkacaktır. Eğer kanunlaşırsa AYM denetimine açılır.

KHKlıların durumu ne olacak?

OHAL bitince ve ihraç içeren KHK kanunlaşmazsa ihraç edilen kişi kurumuna dilekçe ile başvuracak. Başvurusunda ohal bittiği için ihracına konu olan KHK nın yürürlükten kalkmasına atıfta bulunarak göreve iadesini talep edecek.

İdare, geçmiş danıştay İç.Bir. Gen. Kur.nun 1402’liklerle ilgili kararına göre hareket etmek zorundadır. Ancak idari bir tasarrufla uygulamada hemen gelin sizi görevinize kabul edelim demezler.

İdareye verilen dilekçeye cevap süresi olan 60 gün beklenilecek. Bu süre sonunda idare tarafından cevap verilmezse zımmi ret kabul edileceği için idare mahkemesine dava açılacak. İdare mahkemeleri danıştay İç.Bir. Gen. Kur. içtihadına göre:

“…ilk kez kamu görevine girdikleri tarihte bu görev için yasa ve yönetmeliklerde öngörülen nitelikleri kaybetmemiş olmaları koşuluyla, işlerine son verildiği bölgede ohal (sıkıyönetim) kalktıktan sonra, kurumlarınca eski görevlerine iade edilmeleri”

Günümüz şartlarına göre yorumlayacak olursak anlamı: Darbe girişimi ve FETÖ üyeliği davaları sonucunda hapis cezası ile cezalandırılmamış olmaları kişilerin kamu görevine geri dönmesinin temel koşuludur.

İdare mahkemesi kişiyi bu içtihada göre görevine iade edecektir. Aynı zamanda alınamayan tüm haklarda iade edilecektir.

1402 likler kamu görevinden çıkartılırken, sıkıyönetim komutanlarınca bu işlemler iki nedene dayanmaktaydı.

1- Sıkıyönetim bölgesinde genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeni açısından çalışması sakıncalı görülmek,

2- Hizmetleri yararlı olmamak.

Günümüz şartlarında da birebir hatta daha ağır bir yaptırımla bu işlemler gerçekleşmiştir. 1980 askeri darbesinin bir kopya uygulamasını hatta daha fazlasının yapıldığını bugünlerde yaşıyoruz.

İdari kararla kamu düzeni açısından sakıncalı görülmek ile idari kararla bir terör örgütünün üyesi, irtibatlısı veya iltisaklısı sayılabilecek nedenler kişisel değerlendirmelere açıktır.

Görüleceği üzere sıkıyönetim komutanının veya şu anda idarenin takdirine esas alacağı nedenlerin tanımını yapmak, oluşumunu saptamak, niteliğini ve sınırlarını ortaya koyabilmek oldukça güçtür ve bu nedenler, büyük ölçüde kişisel değerlendirmelere bağlı olarak değişebilecek bir özellik göstermektedirler.

Bu yetkiye dayanılarak yapılan idari işlemlerin her türlü denetimin dışında tutulması, yetkinin kamu yararı dışındaki amaçlarla da kullanılmasına müsait bir ORTAM OLUŞTURMUŞTUR.

EDİTÖR


Yazıyı aktif link vermek suretiyle kaynak vererek sitelerinizde kullanabilirsiniz.

Kaynak linki: http://basvuruyorum.com/280/ohal-komisyonu-ve-khkların-kanunlaşması-ikilemi

Aksi durumlarda yasal takibat başlatılacaktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*