OHAL Komisyonunun Hukuki Niteliği

Yrd. Doç. Dr. Artuk ARDIÇOĞLU’nun  OHAL Komisyonunun hukuki niteliği ile alakalı makalesi, yargı organları ve hukuk camiası ile mağdurlar arasındaki OHAL KHK’larının hukuki niteliği konusundaki kafa karışıklarını giderecek niteliktedir.

Makaleden:

Komisyon kararlarının, “yetki ve usulde paralellik” ilkesinin bir istisnasını mı oluşturduğu, yoksa yetkiye ilişkin özel bir düzenleme mi olduğu da belirlenmeye muhtaçtır. Ancak idare hukuku açısından bu belirlemenin yapılabilmesi için, iki işlemin de eş düzeyde olduğunun kabulü zorunludur. Bir olağan veya olağanüstü kanun hükmünde kararname hükmünün, bir idari işlemle varlığına son verilmesi veya hukuki sonucunun değiştirilmesi norm düzeyleri açısından mümkün değildir.

Bu imkânsızlık, kararname hükmünün daha sonra Meclis tarafından kanun haline dönüştürülmesi durumunda da doğal olarak geçerlidir. Ancak bu kabuller, kanun hükmünde kararname veya kanunun düzenleyici hükümleri bakımından geçerlidir. Zira bu durumda yürütme ve yasama organı, yasama yetkisinin kullanımı çerçevesinde bir işlem yapmış olup, idari makamların bunları kaldıran veya değiştiren tasarrufları fonksiyon gaspı oluşturacaktır.

Ancak yürütme ve yasama organının yasama fonksiyonu içinde olmayan, idari fonksiyona ilişkin bir işlemi, kanun hükmünde kararname veya kanun biçimi altında yapması durumunda bu türden bir düzey farkı kalmamış olacaktır. Komisyonun görev alanına giren ve doğrudan OHAL KHK’leri ile tesis edilen işlemlerin de hukuki mahiyeti idari işlem olduğundan, Komisyon bunlar üzerinde etkili kararlar alabilecektir. Zira bu OHAL KHK’leri ile yaratılan ancak düzenleyici olmayan hukuki sonuçlar, idari fonksiyon çerçevesinde somut bir kişi veya duruma ilişkindirler.

Bu bakımdan bir OHAL KHK’si ile daha önceki bir OHAL KHK’si ile doğan hukuki sonuçların geri alınması veya değiştirilmesi “yetki ve usulde paralellik” ilkesinin bir uygulaması Komisyonun bir OHAL KHK’si ile doğan hukuki sonuç üzerinde etkili bir işlem yapması ise özel bir yetki kuralı olarak değerlendirilebilecektir.

Komisyonun başvurunun kabulü yönündeki kararının, ilk işlem üzerindeki etkisinin bir geri alma mı, kaldırma mı, değiştirme mi, düzeltme mi yoksa başlı başına yeni bir işlem mi olduğu da, başvuru konularına göre farklı değerlendirmeyi gerektirmektedir.

Kaynak

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*