Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İç Tüzüğü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dava uygulamalarında iç tüzüğüne göre hareket etmektedir. Türkçe olarak hazırlanmış iç tüzüge aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 1 Haziran 2015

http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_TUR.pdf

İçindekiler:

İçindekiler

Madde 1 ‒ Tanımlar Başlık I – MahkemeTeşkilatı ve İşleyişi Bölüm I – Yargıçlar

Madde 2 ‒ Görev Süresinin Hesaplanması

Madde 3 ‒YeminEtme veya Antİçme

Madde 4 ‒ Görevle Bağdaşmayan Faaliyetler

Madde 5 ‒ Kıdem

Madde 6 ‒ İstifa

Madde 7 ‒ Göreve Son Verme Bölüm II – Mahkeme Başkanlığı ve Başkanlık Kurulu’nun Rolü

Madde 8 ‒ Mahkeme Başkanı ve Başkan Yardımcıları ile Bölüm Başkanları ve Bölüm Başkan Yardımcıları’nın Seçilmesi

Madde 9 ‒ Mahkeme Başkanı’nın Görevleri

Madde 9A ‒ Başkanlık Kurulu’nun Rolü

Madde 10 ‒ Mahkeme Başkan Yardımcıları’nın Görevleri

Madde 11 ‒ Mahkeme Başkanı’nın veya Başkan Yardımcıları’nın Yerine Geçme

Madde 12 ‒ Bölüm ve Daire Başkanlıkları Madde 13 ‒ Başkanlık Yapamama

Madde 14 ‒ Cinsiyetlerin Dengeli Temsili BölümIII–YazıİşleriMüdürlüğü Madde 15 ‒YazıİşleriMüdürü’nün Seçilmesi

Madde 16 ‒ Yazıİşleri Müdür Yardımcıları’nın Seçilmesi

Madde 17 ‒Yazıİşleri Müdürü’nünGörevleri

Madde 18 ‒YazıİşleriMüdürlüğü’nünTeşkilatı

Madde 18A ‒ Yargıç Olmayan Raportör

Madde 18B – Hukukçu Bölüm IV – Mahkeme’nin Çalışması

Madde 19 ‒ Mahkeme’nin Çalışma Yeri Madde 20 ‒ Mahkeme Genel Kurulu’nun Toplantıları Madde 21 ‒ Mahkeme’nin Diğer Toplantıları Madde 22 ‒ Müzakereler Madde 23 ‒ Oylama

Madde 23A ‒ Zımni Anlaşmayla Verilen Karar Mahkeme İç Tüzüğü – 1 Haziran 2015 Bölüm V – Mahkeme’nin Oluşumu

Madde 24 ‒ Büyük Daire’nin Oluşumu

Madde 25 ‒ Bölümlerin Kuruluşu

Madde 26 ‒ Dairelerin Oluşumu

Madde 27 ‒ Komiteler

Madde 27A ‒ Tek Yargıçlı Oluşum

Madde 28 ‒ Katılamama, Çekilme veya Muaf Tutulma

Madde 29 ‒ Ad Hoc Yargıçlar

Madde 30 ‒ Ortak Menfaat Başlık II – Usul Bölüm I – Genel Kurallar

Madde31 ‒ İçtüzük Hükümlerinden Ayrılma

Madde 32 ‒ Uygulama Yönergeleri

Madde 33 ‒ Belgelerin Aleni Niteliği Madde

34 ‒ Kullanılacak Diller Madde

35 ‒ Sözleşmeci Tarafların Temsil Edilmesi

Madde 36 ‒ Başvuranların Temsil Edilmesi

Madde 37 ‒ Bildirim, Tebliğ Ve Celpler

Madde 38 ‒ Yazılı Görüşler

Madde38A‒UsulSorunlarının İncelenmesi

Madde 39 ‒ Geçici Tedbirler

Madde 40 ‒ Bir Başvurunun Acil Bildirimi

Madde 41 ‒ Ele Alınacak Davaların Sırası

Madde 42 ‒ Başvuruların Birleştirilmesi ve Eş Zamanlı Olarak İncelenmesi

Madde 43 ‒ Davanın Kayıttan Düşürülmesi ve Yeniden Kayda Alınması

Madde 44 ‒ Üçüncü Tarafın Müdahalesi

Madde44A‒MahkemeİleİşbirliğiYapmaYükümlülüğü

Madde 44B ‒ Mahkeme’nin Bir Emrine Uymama

Madde 44C ‒ Etkin Bir Şekilde Katılmama

Madde 44D ‒ Taraflardan Birinin Uygunsuz Bildirimi

Madde44E‒Başvuruyuİzlememe Bölüm II – Yargılamaların Başlatılması

Madde45‒İmzalar Madde46‒DevletlerarasıBaşvuruların İçeriği

Madde47 ‒BireyselBaşvurunun İçeriği Bölüm III – Raportör Yargıçlar

Madde 48 ‒ Devletlerarası Başvurular Madde 49 ‒ Bireysel Başvurular

Madde 50 ‒ Büyük Daire Davaları Bölüm IV – KabulEdilebilirlikle İlgili Yargılamalar DevletlerarasıBaşvurular

Madde 51 ‒Başvuruların Havalesi ve Sonrasında İzlenecek Usul Bireysel Başvurular

Madde 52 ‒ Başvuruların Bölümlere Havalesi Madde

52A ‒ Tek Yargıç Önündeki Usul

Madde 53 ‒ Komite Önündeki Usul

Madde 54 ‒ Daire Önündeki Usul

Madde 54A ‒ Kabul edilebilirlik ve EsasınBirlikte İncelenmesi Devletlerarası ve Bireysel Başvurular

Madde55 ‒Kabul edilemezlik İtirazları

Madde 56 ‒ Daire Kararı

Madde 57 ‒ Kararların Dili Bölüm V – Başvurunun Kabul Edilmesinden Sonraki Yargılama

Madde 58 ‒ Devletlerarası Başvurular

Madde 59 ‒ Bireysel Başvurular

Madde 60 ‒ Adil Tazminat Talepleri

Madde 61 – Pilot-Karar Usulü

Madde 62 ‒ Dostane Çözüm

Madde 62A – Tek taraflı deklarasyon Bölüm VI – Duruşmalar

Madde 63 ‒ Duruşmaların Aleniliği

Madde 64 ‒ Duruşmaların Yürütülmesi

Madde 65‒ Duruşmaya Gelmeme

Madde 66-69

Madde 70 ‒ Duruşma Tutanakları Mahkeme İç Tüzüğü – 1 Haziran 2015 Bölüm VII – Büyük Daire Önündeki Yargılama

Madde 71 ‒ Usul Hükümlerinin Uygulanabilirliği

Madde 72 ‒ Yargılama Yetkisinin Büyük Daireye Bırakılması

Madde 73 ‒ Tarafın Davanın Büyük Daireye Gönderilmesi Talebi Bölüm VIII – Son Kararlar

Madde74 ‒ SonKararın İçeriği

Madde 75 ‒ Adil Tazminata İlişkin Karar

Madde 76 ‒ Son Kararın Dili

Madde 77 ‒ Son Kararın İmzalanması, Açıklanması ve Tebliği

Madde 78 ‒ Son Kararların ve Diğer Belgelerin Yayınlanması

Madde 79 ‒ Son Kararın Yorumlanması Talebi

Madde 80 ‒ Son Kararın Düzeltilmesi Talebi

Madde 81 ‒ (Karar ve Son Kararlardaki Hataların Düzeltilmesi) BölümIX– İstişariMütalaalar

Madde 82

Madde 83

Madde 84

Madde 85

Madde 86

Madde 87

Madde 88

Madde 89

Madde 90 Bölüm X – Sözleşmenin 46 §§ 3,4 ve 5 Maddeleri Doğrultusundaki Yargılamalar Alt Bölüm I ‒ Sözleşme’nin 46 § 3 Maddesi Uyarınca Yapılacak Yargılama

Madde 91 Madde 92 Madde 93 Alt Bölüm II ‒ Sözleşme’nin 46 § § 4 ve 5. Maddeleri Doğrultusundaki Yargılamalar Madde 94 Madde 95 Madde 96 Madde 97 Madde 98 Madde 99 Bölüm XI– Adli Yardım

Madde 100 Madde 101 Madde 102 Madde 103 Madde 104 Madde 105 Başlık III – Geçici Maddeler Madde 106 ‒ Mahkeme ve Komisyon Arasındaki İlişkiler Madde 107 ‒ Daire ve Büyük Daire Yargılamaları Madde 108 ‒ Adli Yardım Verilmesi Madde 109 ‒ Son Kararın Düzeltilmesi Talebi Başlık IV – Son Hükümler Madde 110 ‒ Bir Hükmün Değiştirilmesi veya Uygulanmaması Madde 111 – Maddelerin Yürürlüğe Girmesi İçtüzük Eki (Soruşturmalara İlişkin) Ek Madde A1 ‒ Soruşturma Tedbirleri Ek Madde A2 ‒ Soruşturma Tedbirleri Konusunda Tarafların Yükümlülükleri Ek Madde A3 ‒ Heyet Karşısına Çıkmama Ek Madde A4 ‒ Heyet Önünde Yargılamanın Yürütülmesi Ek Madde A5 ‒ Tanık, Bilirkişi ve Diğer Kişilerin Heyet Önüne Çağrılmaları Ek Madde A6 ‒ Heyetin Dinleyeceği Tanıkların veya Bilirkişilerin Yeminleri Ek Madde A7 ‒ Heyetin Tanık, Bilirkişi veya Diğer Kişileri Dinlemesi Ek Madde A8 ‒Heyet Önündeki Yargılama Tutanakları Mahkeme İç Tüzüğü – 1 Haziran 2015 Uygulama Yönergeleri Geçici Tedbir Talepleri Yargılamaların Başlatılması Yazılı Görüşler Adil Tazminat Talepleri Hükümetler Tarafından Güvenli Elektronik Dosyalama İsim Gizliliği Talepleri Başvuranlar Tarafından Elektronik Dosyalama

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*